Business Club Lier werd opgericht in 2009 met als voornaamste doelstelling alle bedrijven uit
de regio de kans te geven relaties uit te bouwen en te onderhouden.

Het secretariaat van Business Club Lier (Mechelsesteenweg  193 – Lier) staat in voor de goede gang van
zaken en staat steeds tot uw dienst om uw vragen en adviezen te aanhoren en u tevens verder te helpen.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van 6 leden.
Hun mandaat is niet bezoldigd.

Iedere ondernemer (bedrijfsleider, zelfstandige, vrij beroep) kan lid worden de Business Club en kan
z’n lidmaatschap aanvragen via onze website. Het lidmaatschap kan geweigerd worden op basis van de
regio/activiteit van de aanvrager.

Het lidgeld bedraagt 500 euro per jaar. Hiervoor hebben de leden recht op 9 ledenmeetings
met diner per jaar